Forædling af landbrugsplanter til forøget udbytte.

Læs om DLG´s vinterrapssortiment i  vintersædsfolderen: