Forædling af landbrugsplanter til forøget udbytte.

Læs mere om DLG´s sortiment inden for triticale og vinterrug i folderen: