Forædling af landbrugsplanter til forøget udbytte.

Landsforsøgene 2018. Klik på de respektive arter, og se resultaterne for vores sorter.

Vinterbyg

Vinterraps

Vinterhvede 

Triticale & rug 

Vårbyg 

Havre