Forædling af landbrugsplanter til forøget udbytte.

Om os

Planteforædling i tråd med tiden

Sejet Planteforædling

Sejet Planteforædling har siden 1947 varetaget landbrugets interesser i forædling af moderne kornsorter. Det er vores opgave at skabe nye og forbedrede sorter, som er tilpasset nutidens krav, og som kommer landbruget og planteavlerne til gode.

Sejet Planteforædling er i dag en udbygget og moderne forædlingsvirksomhed i konstant udvikling med eget forædlingsprogram og et stort repræsentationsprogram i udlandet.

  • Vi benytter de nyeste teknologier fx genmarkører.
  • Vi har eget forædlingsprogram inden for vårbyg, vinterbyg, vinterhvede og vintertriticale.
  • Vi har stor succes med egne sorter som: Benchmark, Sheriff, Creator, Frigg, Hejmdal,  Flair, Sebastian m.fl.
  • Vi samarbejder tæt med forædlingsfirmaer i en lang række lande fx Frankrig, Tyskland, England og Sverige.
  • Vi kvalitetssikrer sorterne, så kun dem med en optimal profil videreføres.

Du er velkommen til at kontakte Sejet Planteforædling for rådgivning om sorter.

Besøg DLGs hjemmeside og/eller kontakt DLG, når du skal bestille din udsæd. Klik her